Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Personel

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Izabela Milcewicz-Mika
Izabela.Milcewicz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 77

Z-ca Kierownika Laboratorium, Kierownik Techniczny:

mgr inż. Ewelina Pyszka
Ewelina.Pyszka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Z-ca Kierownika Laboratorium ds. dozymetrii OSL:

dr inż. Anna Sas-Bieniarz
Anna.Bieniarz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Kierownik ds. Jakości:

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 84 53

Biuro Obsługi Klienta:

rtg@ifj.edu.pl

Kierownik ds. Administracyjnych:
Małgorzata Kruk
Malgorzata.Kruk@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

mgr Katarzyna Cerek
Katarzyna.Cerek@ifj.edu.pl

mgr inż. Weronika Czerwiak
Weronika.Czerwiak@ifj.edu.pl

mgr Aleksandra Kiszkurno
Aleksandra.Kiszkurno@ifj.edu.pl

mgr Agnieszka Orzeł
Agnieszka.Orzel@ifj.edu.pl

Pracownicy pomiarowi:

mgr inż. Mateusz Kuras
Mateusz.Kuras@ifj.edu.pl

inż. Przemysław Listwan
Przemyslaw.Listwan@ifj.edu.pl

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl