Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Personel

Kierownik Laboratorium:

dr inż. Izabela Milcewicz-Mika
Izabela.Milcewicz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 77

Z-ca Kierownika Laboratorium, Kierownik Techniczny:

mgr inż. Ewelina Pyszka
Ewelina.Pyszka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 76

Kierownik ds. jakości:

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 80 61

Pracownik obsługi klienta:

mgr Katarzyna Cerek
rtg@ifj.edu.pl

Pracownicy pomiarowi:

mgr inż. Mateusz Kuras
Mateusz.Kuras@ifj.edu.pl

inż. Przemysław Listwan
Przemyslaw.Listwan@ifj.edu.pl

mgr inż. Paweł Rogalski
Pawel.Rogalski@ifj.edu.pl

mgr Wojciech Kawalec
Wojciech.Kawalec@ifj.edu.pl