Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Zakres badań

Na podstawie akredytacji Nr AB 1317 udzielonej w dniu 15 lutego 2012 r. przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Testów Specjalistycznych RTG wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej,
 • radiografii ogólnej cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • fluoroskopii,
 • mammografii analogowej,
 • mammografii cyfrowej,
 • tomografii komputerowej,
 • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
oraz monitorów stosowanych do wyświetlania obrazów medycznych.

Badania urządzeń radiologicznych są wykonywane przez wykwalifikowany personel przy użyciu najnowocześniejszego wyposażenia.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo formularze:

 • zlecenie
 • zapytanie ofertowe

których wypełnienie i dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium lub przesłanie faksem na numer 12 662 81 58 usprawni realizację usługi testów specjalistycznych urządzeń RTG.