Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Formularze

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych formularzy:

  • zlecenie - pobierz: [word] [pdf]
  • zapytanie ofertowe - pobierz: [word] [pdf]

i przesłanie ich faksem na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium.

Po otrzymaniu zapytania ofertowego prześlemy Państwu ofertę cenową.

Po otrzymaniu zlecenia, zostanie przygotowana umowa po podpisaniu której skontaktujemy się z Państwem celem wyznaczenia terminu wykonania testów specjalistycznych RTG.

Wydanie duplikatu dokumentu archiwalnego Sekcji Laboratorium odbywa się na prośbę klienta. Cena wydania ww. dokumentu - 30 zł netto.