Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Zakres badań

Na podstawie akredytacji Nr AB 1317 udzielonej w dniu 15 lutego 2012 r. przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Testów Specjalistycznych RTG wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej,
 • radiografii ogólnej cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • fluoroskopii i angiografii,
 • mammografii analogowej,
 • mammografii cyfrowej,
 • tomografii komputerowej,
 • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
oraz monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Badania urządzeń radiologicznych są wykonywane przez wykwalifikowany personel przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo formularze:

 • zlecenie
 • zapytanie ofertowe

których wypełnienie i przesłanie faksem na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium usprawni realizację usługi testów specjalistycznych RTG.