Sekcja Testów Specjalistycznych RTG

w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

Zakres badań

Na podstawie akredytacji Nr AB 1317 udzielonej w dniu 15 lutego 2012 r. przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Testów Specjalistycznych RTG wykonuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych w zakresie wyposażenia do:

  • radiografii ogólnej
  • zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii
  • zdjęć wewnątrzustnych
  • fluoroskopii
  • mammografii
  • tomografii komputerowej

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG ww. Laboratorium oferuje również, jako pomiary nieakredytowane testy specjalistyczne radiologicznych monitorów diagnostycznych i płyt obrazowych (systemy CR).

Badania urządzeń radiologicznych są wykonywane przez wykwalifikowany personel przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo formularze:

  • zlecenie
  • zapytanie ofertowe

których wypełnienie i przesłanie faksem na numer 12 662 81 58 lub dostarczenie osobiście/listownie/e-mailowo do siedziby Sekcji Laboratorium usprawni realizację usługi testów specjalistycznych RTG.